Oferta
DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, działanie 8.2

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-06-040/14-00

Projekt pt. Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami logistycznymi w zakresie zamówię i realizacji dostaw w Inrecto Sp. z o.o.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

1-DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE:

INRECTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Zemborzycka 112, 20-445 Lublin

 

 

2-PRZEDMIOT ZAKUPU

Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności w ramach realizowanego przez INRECTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością projektu pt. „Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami logistycznymi w zakresie zamówię i realizacji dostaw w Inrecto Sp. z o.o..” w ramach działania 8.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013. INRECTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwraca się z prośbą o przedłożenie oferty cenowej na następujące zakupy:

 1/ Analiza przed wdrożeniowa procesów wykorzystywanych obecnie w Inrecto Sp. z o.o. do kontaktów z Partnerami, szt. 1

Wymagany okres realizacji: 01-07-14 - 31-08-14

2/ Analiza funkcjonalna pozwalającą na opracowanie systemu elektronicznej wymiany danych, szt. 1

Wymagany okres realizacji: 01-07-14 - 31-08-143-OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Zgodnie z Formularzem ofertowym.

 

 

4-MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres e-mail: grzegorz.kowalski@inrecto.com lub dostarczona do biura INRECTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (osobiście, pocztą, przesyłką kurierską) na następujący adres: ul. Zemborzycka 112, 20-445 Lublin do dnia 10.07.2014r.

Oferta musi być złożona w formie pisemnej w języku polskim.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Osoba do kontaktu: Grzegorz Kowalski, tel. 882109822

 

5-KRYTERIA WYBORU

Cena – 100 %. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium oceny: 100 pkt.

 

Lublin, dnia 01.07.2014r.